Đây là hệ thống tự động nạp thẻ dành riêng cho giới Nhân sự được sự đảm bảo bởi Kinhcan :

0 nhận xét :

Đăng nhận xét