Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

1. Chỉ số hiệu quả trọng yếu (KPIs) là gì?

Chỉ số hiệu quả trọng yếu (key performance indicator (KPI) là một phương pháp phản ánh mức độ hiệu quả đạt được của một tổ chức khi thực hiện một hoạt động cụ thể. KPI là một trong những dạng chỉ số thành công quan trọng (critical success factor (CSF)— hoạt động quan trọng thiết yếu để đạt được mục tiêu chiến lược.

2. Tại sao KPIs lại có ích?

KPIs giúp cho việc thiết lập và đạt được các mục tiêu chiến lược thông qua việc xây dựng các mục tiêu cụ thể ở các cấp độ, thậm chí đến từng cá nhân. Việc thiết lập mục tiêu, thông báo mục tiêu, đưa ra các biện pháp và nỗ lực đạt được mục tiêu sẽ giúp các tổ chức không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh.

3. KPIs sẽ giúp bạn như thế nào?

Các nhà quản lý ở các cấp độ trong tổ chức có thể theo dõi các chỉ số hiệu quả trọng yếu để đánh giá xem các nhóm làm việc có đạt được các mục tiêu kinh doanh và hiệu quả tăng lên hay giảm sút. Có thể dùng để đánh giá hiệu quả giữa các nhóm khác nhau trong công ty hoặc với các đối thủ cạnh tranh khác.

Đặc biệt, mỗi bộ phận trong công ty cũng thiết lập các KPIs và từ đó hỗ trợ đạt được mục tiêu chung của công ty. Dữ liệu về mức độ hiệu quả của từng bộ phận có thể hình thành nên KPIs của cả công ty và nó phản ánh hiệu quả tổng thể của tổ chức.

4. Áp dụng KPIs tại đâu?

Các tổ chức có thể áp dụng nhiều loại chỉ số KPI cho các lĩnh vực hoạt động khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược của công ty. Có thể là các chỉ số liên quan đến hiệu quả tài chính, liên quan đến thị trường và cạnh tranh, liên quan đến quản lý nguồn nhân lực, chất lượng và môi trường ….

KPIs áp dụng cho tất cả các bộ phận và các cấp độ trong công ty

5. Khi nào áp dụng KPIs?

Doanh nghiệp có thể áp dụng KPIs cho các giai đoạn lập mục tiêu chiến lược và các kế hoạch cải tiến.

6. Sử dụng KPIs sẽ mang lại lợi ích cho ai?

KPIs sẽ đem lại lợi ích cho toàn bộ công ty.

Theo tailieunhansu.com

0 nhận xét :

Đăng nhận xét